UNIVERZITA KOMENSKÉHO
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky
 
   
   
 


Vedúci katedry
Prof. RNDr. Marek Fila, DrSc.

Oddelenie štatistiky a poistnej matematiky

Oddelenie aplikovanej matematiky

Oddelenie ekonomických a finančných modelov


Slovensky


English
Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Univerzita Komenského
842 48 Bratislava
Tel: + 421-2-602 95 182 Fax: + 421-2-654 25 882

 
 
     
   
© (2013) Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky, Univerzita Komenského