Pavol Brunovský

Nelineárna analýza

 


 

 

OBSAH

1. Kapitola    Úvod

 

2. Kapitola    Diferenciálny počet v Banachovom priestore
Stiahnite si Adobe Acrobat PDF

 

3. Kapitola    Diferencovateľné variety
Stiahnite si Adobe Acrobat  PDF

 

 


 

Pavol Brunovský, ã    Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky, FMFI UK, 2006