Knihy, monografie, skriptá a elektronické študijné materiály

Knihy a monografie

 • Margaréta Halická, Pavel Brunovský a Pavol Jurča: Optimálne riadenie: Viacetapové rozhodovacie procesy v ekonómii a financiách. EPOS, Bratislava, 2009.
 • Milan Hamala a Mária Trnovská: Nelineárne programovanie, teória a algoritmy. EPOS, Bratislava, 2013.
 • Henrieta Hudečková, Daniel Ševčovič a kol.: Biomatematické modelovanie a vyhodnocovanie indikátorov očkovania ochorení. IRIS, Bratislava, 2017
 • Katarína Janková, Soňa Kilianová, Pavel Brunovský a Pavol Bokes: Markovove reťazce a ich aplikácie. EPOS, Bratislava, 2015.
 • Katarína Janková, Andrej Pázman: Pravdepodobnosť a štatistika. Univerzita Komenského, Bratislava, 2011.
 • Igor Melicherčík, Ladislava Olšárová a Vladimír Úradníček: Kapitoly z finančnej matematiky. EPOS, Bratislava, 2005.
 • Andrej Pázman: Bayesovská štatistika. Univerzita Komenského, Bratislava, 2003.
 • Andrej Pázman, Vladimír Lacko: Prednášky z regresných modelov. Univerzita Komenského, Bratislava, 2012.
 • Ioan-Iovitz Popescu, Ján Mačutek a Gabriel Altmann: Aspects of Word Frequencies. RAM-Verlag, Lüdenscheid, 2009.
 • Ioan-Iovitz Popescu a kol.: Word Frequency Studies. de Gruyter, Berlin, 2009.
 • Ioan-Iovitz Popescu a kol.: Vectors and Codes of Text. RAM-Verlag, Lüdenscheid, 2010.
 • Rastislav Potocký: Modely v životnom a neživotnom poistení. Statis, Bratislava, 2012.
 • Luc Pronzato a Andrej Pázman: Design of experiments in nonlinear models. Springer, New York, 2013.
 • Pavol Quittner a Philippe Souplet: Superlinear Parabolic Problems (druhé vydanie). Birkhauser, Basel, 2020.
 • Ján Somorčík, Ivan Teplička: Štatistika zrozumiteľne. Enigma, Nitra, 2015.
 • Ján Šebo, Igor Melicherčík, Michal Mešťan a Ivan Králik: Aktívna správa úspor v systéme starobného dôchodkového sporenia. Wolters Kluwer, Bratislava, 2017.
 • Daniel Ševčovič: Parciálne diferenciálne rovnice a ich aplikácie. IRIS, Bratislava, 2015. (Prvé vydanie: IRIS, Bratislava, 2008.)
 • Daniel Ševčovič: Direct Lagrangian Methods for Solving Mean Curvature Flows and their Applications. IRIS, Bratislava, 2016.
 • Daniel Ševčovič, Beáta Stehlíková a Karol Mikula: Analytické a numerické metódy oceňovania finančných derivátov. Nakladateľstvo STU, Bratislava 2009.
 • Daniel Ševčovič, Beáta Stehlíková a Karol Mikula: Analytical and numerical methods for pricing financial derivatives. Nova Science Publishers Inc., Hauppauge, 2011.

Skriptá a elektronické študijné materiály