Náhodné dynamické systémy


Náhodné dynamické systémy

Členovia výskumného tímu z KAMŠ

  • doc. RNDr. Katarína Janková, CSc.
  • Mgr. Jozef Kováč, PhD.
  • Mgr. Ján Veselý

Náš výskum je zameraný na náhodné dynamické systémy generované spojitými zobrazeniami intervalu do seba a ich aplikácie, napríklad v populačnej dynamike. Zaoberáme sa najmä otázkami zložitosti takýchto systémov. Za istých podmienok sa môže systém ustáliť v nejakom ekvilibriu, teda jeho správanie je v istom zmysle jednoduché. Naopak, niekedy sa systém neustáli a jeho správanie sa dá považovať za chaotické. Na popísanie tejto zložitosti využívame niektoré pojmy súvisiace s chaosom známe z teórie diskrétnych dynamických systémov.

Výber publikácií

  1. Janková K.: Chaos and stability in some random dynamical systems, Tatra Mt. Math. Publ. 51(1) (2012), 75-82.
  2. Kováč J., Janková K.: Random Dynamical Dystems Generated by Two Allee Maps, Internat. J. Bifur. Chaos Appl. Sci. Engrg. 27(8) (2017), 1750117.
  3. Kováč J., Janková K.: Distributional chaos in random dynamical systems, J. Differ Equ. Appl. 25(4) (2019), 455–480.