Modely evolučnej genetiky, bunkovej biológie a fyziológie živočíchov


Modely evolučnej genetiky, bunkovej biológie a fyziológie živočíchov

Členovia výskumného tímu z KAMŠ

  • doc. Mgr. Richard Kollár, PhD.

Matematické modely v evolučnej genetike, v biofyzike buniek a vo fyziológii živočíchov pomáhajú porozumeniu princípom evolúcie a funkčnosti biologických druhov na makroskopickej aj mikroskopickej škále. V našom výskume sa venujeme štúdiu telomerickej DNA, ktorá sa podieľa na regulácii starnutia buniek, regulácii populačného rastu v kvasinkách, regulácii biorytmov pod vplyvom externého prostredia, či šíreniu výhodného génu v populácii. Okrem odpovedí na dôležité biologické otázky náš výskum otvára aj množstvo zaujímavých problémov na hrane súčasného matematického poznania, ktoré osobitne rigorózne študujeme.

Výber publikácií

  1. R. Kollár, K. Boďová, J. Nosek, Ľ. Tomáška: Mathematical model of alternative mechanism of telomere length maintenance, Physical Review E 89 (2014), No. 3, 032701.
  2. R. Kollár, K. Šišková: Extension and justification of quasi-steady-state approximation for reversible bimolecular binding, Bulletin of Mathematical Biology 77 (2015), No. 7, 1401-1436.
  3. R. Kollár, S. Novak: Existence of Traveling Waves for the Generalized F–KPP Equation, Bulletin of Mathematical Biology 79 (2017), No. 3, 525-559.
  4. S. Novak, R. Kollár: Spatial Gene Frequency Waves Under Genotype-Dependent Dispersal, Genetics 205 (2017), No. 1 , 367-374.