Dynamika prúdenia tekutín


Dynamika prúdenia tekutín

Členovia výskumného tímu z KAMŠ

  • doc. RNDr. Peter Guba, PhD.
  • Mgr. Radoslav Hurtiš
  • Mgr. Martin Chudjak, PhD.

Výskum je zameraný na teoretické a výpočtové štúdium dynamiky komplexných kvapalín a jej aplikácie do iných oblastí ako je mechanické a chemické inžinierstvo, náuka o materiáloch a geofyzika. Matematické aspekty výskumu zahŕňajú teóriu asymptotického škálovania a redukcie riadiacich diferenciálnych rovníc, teóriu stability a bifurkácií, poruchové a asymptotické metódy, a numerické metódy pre parciálne diferenciálne rovnice.

Výber publikácií

  1. Guba, P., Worster, M. G., Interactions between steady and oscillatory convection in mushy layers, J. Fluid Mech. 645, 411–434, 2010.
  2. Guba, P., Anderson, D. M., Diffusive and phase change instabilities in a ternary mushy layer, J. Fluid Mech. 760, 634–669, 2014.
  3. Kyselica, J., Guba, P., Forced flow and solidification over a moving substrate, Appl. Math. Model. 40, 31–40, 2016.
  4. Guba, P., Anderson, D. M., Pattern selection in ternary mushy layers, J. Fluid Mech. 825, 853–886, 2017.
  5. Šimkanin, J., Kyselica, J., Guba, P., Inertial effects on thermochemically driven convection and hydromagnetic dynamos in a spherical shell, Geophys. J. Int. 212, 2194–2205, 2018.
  6. Kyselica, J., Guba, P., Hurban, M., Solidification and flow of a binary alloy over a moving substrate, Transp. Porous Med. 121, 419–435, 2018.