Rozdelenia pravdepodobnosti


Rozdelenia pravdepodobnosti

Členovia výskumného tímu z KAMŠ

 • doc. RNDr. Katarína Janková, CSc.
 • Mgr. Michaela Koščová, PhD.
 • Mgr. Jozef Kováč, PhD.
 • doc. Mgr. Ján Mačutek, PhD.
 • doc. RNDr. Karol Pastor, CSc.
 • Mgr. Lívia Rosová, PhD.
 • Mgr. Ján Somorčík, PhD.
 • Mgr. Gábor Szűcs, PhD.

Vo výskume sa zameriavame na analýzu špeciálnych tried rozdelení pravdepodobnosti. Navrhujeme a teoreticky charakterizujeme nové štatistické metódy pre rozdelenia pravdepodobnosti z týchto tried, ktoré sú zamerané hlavne na odhadovanie parametrov, posudzovanie vhodnosti modelov a parametrické i neparametrické štatistické testovanie. Tento štatistický aparát potom aplikujeme na špecifické problémy v metrológii, poistnej a finančnej matematike, lingvistike, demografii a v iných oblastiach. V rámci výskumného procesu pracujeme aj na počítačovej implementácii algoritmov a programových kódov pre spomínané štatistické postupy.

Výber publikácií

 1. Mačutek, J., Chromý, J., Koščová, M.: Menzerath-Altmann law and prothetic /v/ in spoken Czech. Journal of Quantitative Linguistics, Vol. 26, No. 1, 2019, p. 66-80, ISSN 0929-6174.
 2. Wimmer, G., Mačutek, J., Altmann, G.: Discrete averaged mixing applied to the logarithmic distributions. Mathematica Slovaca, Vol. 66, No. 2, 2016, p. 483-492, ISSN 0139-9918.
 3. Kelih, E., Mačutek, J.: Number of canonical syllable types: A continuous bivariate model. Journal of Quantitative Linguistics, Vol. 20, No. 3, 2013, p. 241-251, ISSN 0929-6174.
 4. Mačutek, J., Wimmer, G.: Evaluating goodness-of-fit of discrete distribution models in quantitative linguistics. Journal of Quantitative Linguistics, Vol. 20, No. 3, 2013, p. 227-240, ISSN 0929-6174.
 5. Minárik, P., Mináriková, D., Szűcs, G., Golian, J.: Public awareness of food and other lifestyle-related factors towards cancer development among adults in Slovakia: a pilot study. Journal of Food and Nutrition Research, Vol. 55, No. 4, 2016, s. 342-351, ISSN 1336-8672.
 6. Szűcs, G.: Metódy odhadu parametrov rekurentných tried diskrétnych rozdelení pravdepodobnosti. Forum Statisticum Slovacum, Vol. 11, No. 6, 2015, p. 154-159, ISSN 1336-7420.
 7. Radojičić, M., Lazić, B., Kaplar, S., Stanković, R., Obradović, I., Mačutek, J., Leššová, L.: Frequency and length of syllables in Serbian. Glottometrics, No. 45, 2019, p. 114-123, ISSN 1617-8351.
 8. Tóth, R., Somorčík, J.: On a non-parametric confidence interval for the regression slope. METRON - International Journal of Statistics, Vol. 75, No. 3, Spec. Iss., 2017, p. 359-369, ISSN 0026-1424.